Üst yönetim tarafsızlık beyanı

TEMFED Akademi üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirildiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

  • Kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağımızı,
  • Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
  • Tüm başvuru sahipleri ve adaylarla çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkide bulunmayacağımızı,
  • Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
  • Tarafsızlığımıza ve güvenilirliğimize gölge düşürecek herhangi bir idari, mali ve ticari faaliyette bulunmayacağımızı,
  • Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, çıkar çatışmalarını önleyeceğimizi, üst yönetim ve personelimiz tarafından bu analizin içselleştirilmesini sağlayacağımızı,
  • TEMFED Akademi bünyesinde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç/dış baskı kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi,

beyan eder, tüm bu hususların kalite yönetim sistemi kapsamında dokümante edilerek garanti altına alındığını taahhüt ederim.

Hacı Ali TAYLAN

TEMFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

İmzalı beyan için tıklayınız.

Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı