Belgelendirme Süreci

Kişilerin talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında belge alabilmesi için; belgelendirme programında belirlenmiş şartları sağlamış olması gerekir.

BAŞVURU

Başvuru sahipleri gerekli dokümanlar ile birlikte başvuru yaptıklarında TEMFED Akademi tarafından başvuruları değerlendirilir ve uygun bulunan adayların başvurusu kabul edilir.

BELGELENDİRME

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları belgelendirme programında yer almaktadır. 

Teorik sınavlar test yoluyla, uygulamalı sınavlar atölye/laboratuvar/gerçek ortamda yapılmaktadır. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilmektedir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

Sonuçlar adaylara duyurulur.

Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, düzenlenip imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir.

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri"nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir.

En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Söz konusu belgeler, belgelendirme programında yer alan süreler dahilinde geçerli olup, belge geçerlilik süresi belge üzerinde belirtilmektedir..

BELGENİN GÖZETİMİ

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır.

Belgenin veriliş tarihi baz alınarak belgelendirme programında yer alan sürelerde Gözetim Formu’nun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir.

Gözetim yapılamadığı taktirde, belge askıya alınacaktır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ

Gözetim tarihini geçiren veya gözetim sonucu olumsuz olan kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar.

Gözetim süreci askı süresince tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgelendirme programında belirtilen yönteme göre yapılır.

Belgelendirme Süreci