GEZİCİ SINAV YERLERİNDEN HİZMET ALIMI ESNASINDA TALEP EDİLEN BELGELER:

1 - Gezici Sınavlara İlişkin Hizmet Alımı Sözleşmesi.(Kaşe/imzalı) (AŞAĞIDAN İNDİRİLEBİLİR)

 

2 - Performans Sınav Yeri Kontrol Formu (Yetkili kişi tarafından doldurulmuş) (AŞAĞIDAN İNDİRİLEBİLİR)

 

3 - Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu (Yetkili kişi tarafından doldurulmuş) (AŞAĞIDAN İNDİRİLEBİLİR)

 

4 - Sınav merkezinin dışarıdan genel görünümüne ilişkin en az 1 fotoğrafı

 

5 - Teorik sınav alanlarının sınav düzeninde ve sınava elverişli olduğunu gösterir farklı açıdan en az 3 fotoğrafı

 

6 - Performans sınavları için her meslek için sınav yapılacak alanın farklı açılardan en az 3 fotoğrafı ile sınav merkezi ekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

GEZİCİ SINAV MERKEZİNİN BELİRLENMESİ

 

TEMFED Emlak Akademisi, kendi sınav merkezleri dışında işyeri veya kurum/kuruluşlarda sınav yapabilir. Bu durum için gezici sınav uygulaması yapılır. Gezici sınav talebi gelmesi halinde, sınav yapılacak sınav yeri kontrol formları kullanılarak kontrol edilir. Kontrol formları yapılacak sözleşme ekine konur. Uygun olanlarla sözleşme imzalanır.

Gezici sınavlarda sorumluluk veya yetki devri söz konusu olmayıp tüm sorumluluk TEMFED Emlak Akademisi’ndedir. Gezici sınav merkezi yetkilisinden lojistik destek alınır.

Sınav alanlarındaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin mevzuatla, ulusal yeterliliklerle ve gerçek mesleki koşullarla uyumlu ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için etkin bir kontrol mekanizması geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Söz konusu kontrol mekanizmaları sınav alanının temin yöntemine göre (kuruluşa ait, protokolle temin veya gezici sınav birimi) her sınav alanı için uygun şekilde hazırlanmalıdır. Sınav alanları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan rehberler ile gerçek mesleki koşullara uygun olarak, güvenli ve geçerli bir sınav yapılıp yapılamayacağına ilişkin uygunluk değerlendirmesi yapılarak onaylanmalıdır. Gezici sınav birimlerinde yapılacak sınavlarda uygunluk kontrol formu ilave kanıtlar sunulmak şartıyla (kamera kaydı, fotoğraflar, yerleşim şemaları vb.) kuruluş temsilcisi ya da sınav merkezini temin eden tarafın yetkin bir temsilcisi tarafından doldurulup belgelendirme kuruluşuna sözleşme imzalanmadan önce gönderilmelidir. Ancak her sınav için sınav başlamadan en az 1 saat önce kuruluş temsilcisi tarafından son kontrol yapılarak sınav için gerekli şartların korunduğu teyit edilmelidir.

 

Gezici Sınav Merkezi Gezici Sınav Merkezi TEMFED EMLAK AKADEMİSİ,Gezici Sınav Merkezi TEMFED EMLAK AKADEMİSİ TEMFED Gezici Sınav Merkezi