Sınav Başvurusu

Başvuru ilgili ulusal yeterlilik için aşağıda belirlenen belgelerin iletilmesi ile gerçekleştirilir. Başvuru Belgeleri:

 

  1. FR.03 Başvuru Formu (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)
  2. Nüfus cüzdanı sureti
  3. 1 adet fotoğraf
  4. SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)
  5. Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

Başvuru sahibinin, evraklarında eksiklik bulunması halinde eksik evrak bildiriminde bulunularak evraklarını tamamlaması istenir.

 

Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde belgelendirme programına uygun şeklide bu şart sorgulanır.

 

Başka bir kuruluşta sınava girerek birim başarı belgesi almış olan kişilerden, bir diğer birim sınavına TEMFED Akademi’de girmek için belgelendirme başvurusu yapmaları halinde, adayın başvurusu alınır.  Birim başarı belgesinin doğrulaması; diğer belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçilerek yapılır.

 

Kişilerin sınava kabulü Belgelendirme Karar Verici tarafından onaylanır. Sınava girmeye hak kazanan adaylara Sınav Giriş Belgesi Formu düzenlenir. Sınav Giriş Belgesi Formları adaylara elden, kargo veya elektronik ortam yardımı ile iletilir.

Sınav Başvurusu