İtiraz ve Şikayet

İTİRAZ: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, TEMFED Akademi tarafından personel belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebidir.

 

ŞİKAYET: Bir kişi veya kuruluşun, TEMFED Akademi’nin itiraza konu olan faaliyetleri haricindeki faaliyetleri veya TEMFED Akademi tarafından belgelendirilmiş kişilerin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizliklerini bildiren ve cevaplandırılması gereken talepleridir.

 

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ALINMASI

İtiraz ve şikayetler web sitesinden veya yazılı olarak yapılabilir ve kayıt altına alınır.

 

İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır. Şikayetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yapılan itiraz veya şikayetin TEMFED Akademi ile ilgisi bulunmadığı tespit edilirse, kişiye durum bildirilir. Şikayetler için şikayet sahibi ve şikayetin içeriğine ilişkin bilgiler gizli tutulur.

 

İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Sınav değerlendirme sonucuna itiraz olması halinde, itiraz TEMFED Akademi’ye ulaştıktan sonra karara konu olan değerlendirmeyi yapan değerlendirici ile ön değerlendirme yapılır ve itiraz sahibi ile görüşmesi sağlanır. İtiraz sahibi ilk görüşme sonucunda halen itirazını sürdürürse, Belgelendirme Karar Verici ile bir görüşme ayarlanır. Bu görüşme sonucunda da itiraz sahibi itirazını sürdürürse konu İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur. Diğer hususlarda (Program Komitesi kararları veya personele ilişkin kararlar gibi) itiraz olması halinde, itiraz kayda alınarak doğrudan İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.

 

İtirazın aynı sınavlarda yer alan diğer kişilerin belgelendirme kararını etkilediğinin anlaşıldığı hallerde komite o sınava ilişkin yürütmenin durdurulmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili sınava ilişkin belgelendirme süreci komitenin değerlendirmesi sonuçlanmadan tamamlanamaz.

 

İtirazlar kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve kişinin talebine uygun olarak yazılı veya elektronik posta ile itiraz sahibine bilgilendirme yapılır.

 

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

İtiraza konu olamayacak her türlü başvuru şikayet olarak kaydedilir. Şikayeti incelemek üzere bir personel görevlendirilebilir. Teknik değerlendirme gereken şikayetlerde dokümanlar İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.

 

Şikayetin belgelendirme kararını etkileyebileceği hallerde, şikayet İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur ve Sınav Hizmetleri Sorumlusundan yürütmenin durdurulması talep edilir. Bu durumda şikayetin ilgili olduğu sınava ilişkin belgelendirme süreci komitenin değerlendirmesi sonuçlanmadan tamamlanamaz.

 

Şikayetlerin kayıt tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılması esastır. Mücbir sebeplerle süre uzatımı gereken haller ortaya çıkarsa şikayet sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Şikayet sonuçları, şikayet sahibinin talebine uygun olarak, yazılı veya eposta olarak ilgili kişiye bildirilir.

İtiraz ve Şikayet