Belgelendirme Ücretleri ve Banka Bilgileri

Sınav ve Eğitim Ücretlerin Belirlenmesi

Sınav ve eğitim ücretleri; giderler ve beklenen sınav/eğitim miktarı(aday sayısı) dikkate alınarak belirlenir. Adayların/İsteklilerin ödeme güçlüğü çekmemesine dikkat edilir. Adaylara/İsteklilere kısıtlayıcı ücretler belirlenmemesi esastır.

Belgelendirme Ücretlerinin Belirlenmesi

Personel belgelendirme kapsamında belge düzenlenmesine ilişkin ücretler, MYK tarafından belirlenen tutarlar dikkate alınarak ilan edilir.

Personel belgelendirmeye dair ücret tarifesi her yılın ocak ayında gözden geçirilerek güncellenir ve MYK’ya bildirilir.

Ücret tarifesi ulusal yeterlilik, yeterlilik birimi ve sınav bazlı olarak hazırlanır.

Belgelendirme ücretleri ve banka bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki pdf dosyasına tıklayınız.

Belgelendirme Ücretleri ve Banka Bilgileri