Belgelendirme Ücretleri ve Banka Bilgileri

Sınav ve Eğitim Ücretlerin Belirlenmesi

Sınav ve eğitim ücretleri; giderler ve beklenen sınav/eğitim miktarı(aday sayısı) dikkate alınarak belirlenir. Adayların/İsteklilerin ödeme güçlüğü çekmemesine dikkat edilir. Adaylara/İsteklilere kısıtlayıcı ücretler belirlenmemesi esastır.

Belgelendirme Ücretlerinin Belirlenmesi

Personel belgelendirme kapsamında belge düzenlenmesine ilişkin ücretler, MYK tarafından belirlenen tutarlar dikkate alınarak ilan edilir.

Personel belgelendirmeye dair ücret tarifesi her yılın ocak ayında gözden geçirilerek güncellenir ve MYK’ya bildirilir.

Ücret tarifesi ulusal yeterlilik, yeterlilik birimi ve sınav bazlı olarak hazırlanır.

Belgelendirme ücretleri ve banka bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki pdf dosyasına tıklayınız.

Banka Adı: DENİZBANK
Şube Adı: Ankara / Maltepe
Hesap Adı: Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi 
(Kolay Adres Tanımlama İçin Vergi No: 874 018 0079 girebilirsiniz)
Hesap Numarası: 5560-9394458-357
İBAN: TR 7400 1340 0000 9394 4580 0007
Para Yatırılması Hakkında Önemli Not: Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No,
Başvuru Yapılan İl Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

Belgelendirme Ücretleri ve Banka Bilgileri