Sınav Başvurusu

Başvuru ilgili ulusal yeterlilik için aşağıda belirlenen belgelerin iletilmesi ile gerçekleştirilir. Başvuru Belgeleri:

Başvuru sahibinin, evraklarında eksiklik bulunması halinde eksik evrak bildiriminde bulunularak evraklarını tamamlaması istenir.

Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde belgelendirme programına uygun şeklide bu şart sorgulanır.

 

Başka bir kuruluşta sınava girerek birim başarı belgesi almış olan kişilerden, bir diğer birim sınavına TEMFED Akademi’de girmek için belgelendirme başvurusu yapmaları halinde, adayın başvurusu alınır.  Birim başarı belgesinin doğrulaması; diğer belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçilerek yapılır.

 

 Başvurusunu uygun şekilde tamamlamış adaylara Sınav Giriş Belgesi Formu düzenlenir. Sınav Giriş Belgesi Formları adaylara elden, kargo veya elektronik ortam yardımı ile iletilir.

  1. Nüfus cüzdanı sureti
  2. Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu
  3. (Aşağıdaki her iki dosyayı uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)
ADAY VE BELGELİ KİŞİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

SINAV ÖN TALEP FORMU
Sınav Başvurusu